Βίντεο Ομιλίας Λάζαρου Κυρίζογλου στο Συνέδριο ΚΕΔΕ 2015