Χαιρετισμός Προέδρου ΠΕΔ/ΚΜ και Δημάρχου Αμπ/πων Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου