Ομιλία στην περιοχή "Βόσπορος" 10/05/2014

Ομιλία στην περιοχή "Βόσπορος" της Μενεμένης, 10/05/2014