Ομιλία στην Πλατεία Λιγδών 30/04/2014

Ομιλία στην Πλατεία Λιγδών (Περιοχή Καϊστρίου) 30/04/2014