Η ¨Μακεδονία" γράφει για μας

Στις 16/4/2014 η εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" έγραψε για μας.......