Ευχαριστήριο για εξέλιξη έργου "Κατασκευή κάτω διάβασης"


Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Κ.Χατζηδάκη (ΑΠ. 15312/ΔΕ-1576/31.3.14, ΑΔΑ: ΒΙΗΗΦ-Ω35) εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 στη ΣΑΕ 078/5 του έργου: «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής Μενεμένης Θεσ/νίκης», (κωδικός/MIS 2014 ΣΑΕ 07850000) προϋπολογισμού: 21.156.000 ευρώ.

 

Η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου προβλέπεται ως εξής: διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι 30.6.14 και υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.10.2014. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 22 μήνες και συνεπώς το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30.9.2016.


Η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε το 2012 επιτέλους είχε αίσια εξέλιξη και θετικό αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ.Στράτο Σιμόπουλο για την πολύτιμη συνδρομή του.