Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ


    Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει στην πράξη και όχι στα λόγια το minimum λειτουργικό κόστος, την λεγόμενη minimum λειτουργική αυτάρκεια, των νέων δήμων.
Με τον νόμο 3852/2010 ("Καλλικράτης") οι πόροι της Τ.Α. προέρχονται από την απόδοση: του 12% των εσόδων από τον Φ.Π.Α., του 50% από τον φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και του 20% από τον φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ).
Παγίδες και μαύρες τρύπες κρύβει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη χρονιά εφαρμογής της μεταρρύθμισης του "Καλλικράτη".
O προϋπολογισμός του 2011 για την Τ.Α. είναι μικρότερος του 2009, ο οποίος εκπληρώθηκε (εκτελέσθηκε) χωρίς η Τ.Α. να έχει τις νέες αρμοδιότητες που φέρνει ο "Καλλικράτης" στους δήμους.
Δεν έχουμε καμία δέσμευση ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα τηρηθεί, διότι το 2010 κόπηκε 1,5 δις ευρώ χωρίς νόμο, χωρίς υποδείξεις της τρόϊκας, εντελώς αυθαίρετα. Ουδείς εγγυάται ότι θα τηρηθεί ο προϋπολογισμός του 2011.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός της αυτοδιοίκησης του 2011 βρίσκεται στον αέρα, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η εκτίμηση του κόστους των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων. Αυτό έχει ως συνέπεια οι υπολογισμοί που γίνονται να είναι κατά προσέγγιση.


    Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2011 διευκρινίζονται οι εξής:
τα έσοδα των Δήμων από τον ΦΕΦΝΠ (20%) αποδίδονται με βάση τις καθαρές, συνολικές ετήσιες εισπράξεις, που σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο το ποσό που θα κατανεμηθεί τελικά στους δήμους.

Τα έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ εμφανίζονται μειωμένα κατά 10% δηλαδή υπάρχει παρακράτηση ύψους 486 εκατ. ευρώ με βάση τις διατάξεις του Ν. 3667/2010 το ποσό που έχει αναγραφεί ως έσοδο από τον ΦΠΑ (12%) είναι μικρότερο κατά 392 εκατ. ευρώ.
    Η ΣΑΤΑ είναι κατά 214,5 εκατ. ευρώ μικρότερη από το ποσό που αναλογεί στην Τ.Α. Αν υποτεθεί ότι η ΣΑΤΑ αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πόρο της αυτοδιοίκησης, τότε τα αναπτυξιακά δεδομένα για τους δήμους είναι εξαιρετικά συρρικνωμένα.
    Αν στ' ανωτέρω συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν τους ΟΤΑ θα ανατεθεί στις Περιφέρειες με καθυστέρηση τουλάχιστον 7 μηνών, τότε τα πράγματα για το 2011 είναι άκρως περιορισμένα και ανησυχητικά για τους νέους δήμους.


    Σ' ότι αφορά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης"), υπάρχει μεγάλη χρονική απόκλιση. Είμαστε πολύ πίσω. Από τα 19 Π.Δ. που αφορούν τους δήμους εκδόθηκε μόνο 1 και εκκρεμεί η έκδοση των υπόλοιπων 18. Από τις 41 ΚΥΑ και ΥΑ έχουν εκδοθεί μόνον 15 και εκκρεμούν 26. Πως λοιπόν και πότε θα αποδώσει τα αναμενόμενα η θεσμική λειτουργία του "Καλλικράτη"; Δεν πέρασαν καν 11 μήνες από την ψήφιση του νόμου 3852/2010 και έχει ήδη τροποποιηθεί πέντε φορές και χρειάζεται και άλλες τροποποιήσεις. Με τόση σπουδή, με τόση προχειρότητα, συντάχθηκε και ψηφίσθηκε ο νόμος του Καλλικράτη.
    Έχουν περάσει σχεδόν επτά μήνες από τις δημοτικές εκλογές και δεν έχει ακόμη εκδοθεί το ΠΔ, που προβλέπεται από το άρθρο 282 παρ. 9 και 10 του Ν. 3852/2010 για τις εκλογές σε ΠΕΔ - ΚΕΔΕ. Έπρεπε να εκδοθεί το ΠΔ μέχρι 31.12.2010. Το προτεινόμενο σύστημα εκλογής με το σχέδιο ΠΔ της κυβέρνησης είναι ιδιοτελές, προϊόν ανάγνωσης της πολιτικής γεωγραφίας μετά τις δημοτικές εκλογές και καλπονοθευτικό.
    Το ΠΔ που αφορά το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ", έπρεπε σύμφωνα με το νόμο να εκδοθεί μέχρι 31.12.2010, με καθορισμένη την συμμετοχή στην συγχρηματοδότηση του. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
    Η ΚΥΑ για την κατανομή των ΚΑΠ της Τ.Α. για το 2010, για πρώτη φορά στα χρονικά της αυτοδιοίκησης δεν εκδόθηκε εντός του ιδίου έτους (2010) αλλά τον Απρίλιο του 2011.
Βρισκόμαστε στον 5ο μήνα του 2011 και δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την κατανομή των ΚΑΠ του 2011, με την οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται το ελάχιστο πραγματικό κόστος των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών των νέων ΟΤΑ καθώς και το κόστος άσκησης των νέων μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων.
    Έχει καταβληθεί τον Απρίλιο του 2011 το 1/2 της τρίτης δόσης των παρακρατηθέντων πόρων της αυτοδιοίκησης, 107 εκατ. ευρώ (αντί των 214 εκατ. ευρώ). Έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με το νόμο μέχρι 31.1.2011.
    Παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις, ακόμη δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τα εκκρεμή έργα του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ". Η αυτοδιοίκηση (ΚΕΔΚΕ) έχει διατυπώσει την άποψη να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
    Το π. ΕΤΕΡΠΣ ήδη Πράσινο Ταμείο δεν καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά για ήδη εκτελεσμένα έργα από Δήμους, μολονότι υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις.
    Οι περικοπές των πόρων το 2010 σε σχέση με το 2009, αντί του προβλεπόμενου 12% στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2010, έφθασαν πανελλαδικά από 29 έως 37% (βλ. πίνακα δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης με βάση απολογιστικά στοιχεία).
    Το συνολικό χρέος των δήμων εγγίζει μόλις το 0,7% του συνολικού εθνικού χρέους (στοιχείο από Υπ. Εσωτερικών). Το υπόλοιπο 99, 3% ποιοι το χρωστάνε; Είναι το συνολικό χρέος των δήμων μας το μικρότερο πανευρωπαϊκά.


 Η Κυβέρνηση πρέπει:

  •  να στηρίξει με σεβασμό την Τ.Α.
  •  για κάθε μεταφερόμενη αρμοδιότητα να μεταφέρει οπωσδήποτε και τους πόρους που αναλογούν
  •  να σταματήσει άμεσα κάθε άλλη περικοπή.

 


    Λάζαρος Κυρίζογλου

Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος
Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΚΕ