ΑΝΕΡΓΙΑ SOS !!


Το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι η ανεργία. Μεταξύ των άλλων, η πιο επώδυνη συνέπεια των δυσμενών επιπτώσεων της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης είναι η ανεργία, η οποία παρουσιάζει αυξητική τάση.


Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (14.11.13) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το συνολικό ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο έφτασε στο 27,3% (1.370.000 άνεργοι έναντι 3.630.000 απασχολουμένων). Αυτή είναι η επίσημη δηλ. καταγεγραμμένη ανεργία. Γιατί το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας είναι ακόμη υψηλότερο. Σε μερικές τοπικές κοινωνίες μάλιστα, όπως π.χ. οι δυτικές συνοικίες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 35-40%.


Αυτό που είναι όμως ιδιαίτερα τραγικό, είναι η διαπίστωση της ΕΛΣΤΑΤ, ότι η ανεργία στους νέους ανθρώπους ξεπέρασε το 60%. Στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη. Φυσικά δεν καταγράφονται και άρα δεν καταμετρώνται οι νέοι μας, που έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης.


Οι συνέπειες της ανεργίας, οι επιπτώσεις της στους ανέργους και στα από αυτούς προστατευόμενα μέλη δηλ. στην οικογένεια είναι και αυτονόητες και γνωστές. Ιδιαίτερα μάλιστα εμείς οι αυτοδιοικητικοί έχουμε άμεση επαφή με το πρόβλημα και άρα βιωματική αντίληψη και γνώση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο δικό μας δήμο, που είχε προ κρίσης την πλέον ακμάζουσα αγορά, παρατηρείται σε πολλά σημεία εικόνα ερήμωσης (κλειστά μαγαζιά), έχει αυξηθεί υπέρμετρα η ανεργία και οι δωρεάν σιτιζόμενοι από τα συσσίτια της Εκκλησίας, τα οποία στηρίζει οικονομικά και ο δήμος. Οι δωρεάν σιτιζόμενοι έχουν ξεπεράσει τους 800. Παρά τις πρόσφατες προκηρύξεις μας για πρόσληψη εποχικού προσωπικού (147 άτομα) αλλά και την απασχόληση άλλων 400 ατόμων την τελευταία τριετία μέσα από πάσης φύσεως προγράμματα, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Μόνη της η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς κεντρικές-κρατικές πολιτικές δεν μπορεί, όχι να λύσει, αλλά να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς το πρόβλημα. Άλλωστε δεν είναι αυτοδιοικητική αρμοδιότητα αλλά κρατική η καταπολέμηση της ανεργίας.

Είναι εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη, η Ελλάδα με ευρωπαϊκά κονδύλια να εφαρμόσει ένα επιθετικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 500.000 ανέργους, οι οποίοι θα εργασθούν στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αλλά και των ανέργων είναι στον ιδιωτικό τομέα. Οι απολυόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χάνουν την εργασία τους «άκλαυτοι». Αλήθεια αυτοί δεν είναι άνθρωποι; Αυτούς δεν τους γέννησε μάνα; Κάθε άνεργος είτε προέρχεται από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα είναι άνθρωπος και χρειάζεται την ίδια αντιμετώπιση.


  Λάζαρος Κυρίζογλου
  Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής
  Ένωσης Δήμων Κεντρ.Μακεδονίας
  και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος