ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


 

  • Έγιναν εκτεταμένες κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτιρίων, απομάκρυνση μπαζών και καθαρισμοί χώρων.
  •  Πλένονται κάδοι, δρόμοι, πλατείες, αυλές σχολείων με δικό μας νερό από γεωτρήσεις του δήμου μας.
  •  Έργο σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας