ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


•  Μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη στη Μενεμένη από 18 έως 20% έτσι εξισώθηκαν  τα δημοτικά τέλη σε ολόκληρο το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης όπου αποφασίσθηκε μηδενική αύξηση. Για το έτος 2013 τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν και πάλι σε ποσοστό 6%. Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, κωφούς, παραπληγικούς, ΑμΕΑ ισχύει η υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών μειωμένη σε ποσοστό 50%. Είμαστε ο δήμος με τα πιο φθηνά δημοτικά τέλη.


•   Πετύχαμε την ένταξη του δήμου στον κατάλογο των δικαιούχων δήμων του τέλους, που προέρχεται από τα διυλιστήρια και τις αποθήκες καυσίμων και εισπράττουμε τα αναλογούντα τέλη.


•   Ενισχύθηκαν οικονομικά όλοι οι αθλητικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς.


•  Δόθηκε για δωρεάν στάθμευση 350 αυτοκινήτων ο χώρος του πρώην Στρατοπέδου «Μ.Αλέξανδρος», με φύλαξη.


•    Μειώθηκε το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό πάρκιγκ στη Μενεμένη από 20 σε 10 ευρώ για τα Ι.Χ αυτοκίνητα και από 10 σε 5 ευρώ το μήνα σε μηχανές και δίκυκλα.