ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

 
•    ΚΔΑΠ/μΕΑ: Διαμορφώθηκαν νέοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

•    Άρση επικινδυνότητας τμήματος σιδηροτροχιών στη οδό Βενιζέλου.

•  Ασφαλτοστρώθηκε το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς, στον Άγιο Νεκτάριο, στη Μενεμένη.

•    Πραγματοποιήθηκε συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου.

•    Συντηρήθηκαν σε σύνολο όλα τα δημοτικά μας κτίρια, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

•    Ξεκινάει η επέκταση του Φυσικού Αερίου στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου
Κάτοικοι και δημοτικά κτίρια θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν για την εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους θέρμανσης.