Άρθρο της εφημερίδας "Μακεδονία" σχετικά με το ζήτημα της σχολικής στέγης