ΔΙΟΔΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΟΔΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας συνεδρίασε, με την συμμετοχή του Προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Ε. Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ι. Λώλου, Δημάρχου Ηγουμενίτσας, και της Δημάρχου Καβάλας κ. Δ. Τσανάκα, και συζήτησε (απόφ. 99/15-06-2017) το θέμα της «χωροθέτησης σταθμών διοδίων» επί της Εγνατίας Οδού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18-05-2017 ΚΥΑ (Β΄ 1867/29-05-2017). 

Λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (έγγρ. 202/08-06-2017), οι 4 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Βόρειας Ελλάδας, τα όρια των οποίων διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού,

εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους προς τον αποτυπωμένο στην ως άνω ΥΑ σχεδιασμό, για εγκατάσταση 30 νέων σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών, τα οποία θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες 8 σταθμούς διοδίων) επί της Εγνατίας Οδού,

συντάσσονται με την κοινή απόφαση-πρόταση των κ.κ. Περιφερειαρχών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 12-06-2017 κοινή ανακοίνωσή τους,

υπογραμμίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, επί της Εγνατίας Οδού, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης,

δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις διοικητικές, δικαστικές και λαϊκές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από τους Δήμους-Μέλη τους και από τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες, για την αποτροπή και ακύρωση του ανακοινωθέντος σχεδιασμού, με τον οποίο ένας ζωτικής εθνικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής σημασίας οδικός άξονας μετατρέπεται σε μια αλυσίδα διοδίων, που θα εξαφανίσει τα έως τώρα πολλαπλά οφέλη από την λειτουργία της Εγνατίας Οδού, και θα προκαλέσει σειρά επιβαρύνσεων στα δίκτυα, τους οικισμούς και τους κατοίκους των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών.-

 

ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ/ΚΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔ ΈΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. 706/19/ΤΠ

Προς:

 

Κύριο ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

Υπουργό Οικονομικών

 

Κύριο ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

 

Κοιν/ση:

 

κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ          Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Κεντρικής Μακεδονίας

 

κ.κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης                                                                                    Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΚΕΔΕ

ΠΕΔ Χώρας

Δήμοι Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΘΕΜΑ: Διόδια Εγνατίας Οδού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας συνεδρίασε, με την συμμετοχή του Προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Ε. Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ι. Λώλου, Δημάρχου Ηγουμενίτσας, και της Δημάρχου Καβάλας κ. Δ. Τσανάκα, και συζήτησε (απόφ. 99/15-06-2017) το θέμα της «χωροθέτησης σταθμών διοδίων» επί της Εγνατίας Οδού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18-05-2017 ΚΥΑ (Β΄ 1867/29-05-2017). 

Λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (έγγρ. 202/08-06-2017), οι 4 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Βόρειας Ελλάδας, τα όρια των οποίων διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού,

εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους προς τον αποτυπωμένο στην ως άνω ΥΑ σχεδιασμό, για εγκατάσταση 30 νέων σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών, τα οποία θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες 8 σταθμούς διοδίων) επί της Εγνατίας Οδού,

συντάσσονται με την κοινή απόφαση-πρόταση των κ.κ. Περιφερειαρχών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 12-06-2017 κοινή ανακοίνωσή τους,

υπογραμμίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, επί της Εγνατίας Οδού, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης,

δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις διοικητικές, δικαστικές και λαϊκές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από τους Δήμους-Μέλη τους και από τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες, για την αποτροπή και ακύρωση του ανακοινωθέντος σχεδιασμού, με τον οποίο ένας ζωτικής εθνικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής σημασίας οδικός άξονας μετατρέπεται σε μια αλυσίδα διοδίων, που θα εξαφανίσει τα έως τώρα πολλαπλά οφέλη από την λειτουργία της Εγνατίας Οδού, και θα προκαλέσει σειρά επιβαρύνσεων στα δίκτυα, τους οικισμούς και τους κατοίκους των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών.-

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

26ης Οκτωβρίου 43

54627 Θεσσαλονίκη

e-mail: ped_km@otenet.gr

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στίλπωνος Κυριακίδη 17

69100 Κομοτηνή

e-mail: info@pedamth.gr

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ναπολέοντα Ζέρβα 2

45332 Ιωάννινα

e-mail: tedkioan@otenet.gr

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φον Καραγιάννη 1-3

50100 Κοζάνη

e-mail: info@peddm.gov.gr

 

 

 

Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2017

 

Κύριο ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση για τα διόδια της Εγνατίας Οδού.

 

Κύριε Υπουργέ,

η αποφασισθείσα με την ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18-05-2017 ΚΥΑ (Β΄ 1867/29-05-2017) «εξωτερική και εσωτερική περιτείχιση» της Εγνατίας Οδού με 38 μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων

ακυρώνει την εθνική, την αναπτυξιακή και την κοινωνική λειτουργία του σημαντικότερου οδικού άξονα της Βόρειας Ελλάδας,

υψώνει το φάσμα της απομόνωσης για τους κατοίκους και τους οικισμούς των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών,

εκτρέπει την κυκλοφορία οχημάτων σε υποδεέστερης αντοχής δίκτυα (με όλες τις αναπόφευκτες επιβαρύνσεις), και

οδηγεί αναπότρεπτα στον μαρασμό το σύνολο του οδικού αυτού άξονα (με φυσικό επακόλουθο και την εισπρακτική κατάρρευση της προετοιμαζόμενης αλυσίδας των διοδίων). 

Διερμηνεύοντας την έκπληξη, την ανησυχία και την αγωνία των τοπικών κοινωνιών, που εκπροσωπούμε [: 4 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, 90 Δήμοι και 1.981  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, 3.116.136 κατ.],

συντασσόμενοι με την κοινή απόφαση-πρόταση των κ.κ. Περιφερειαρχών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 12-06-2017 κοινή ανακοίνωσή τους

και υπογραμμίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, επί της Εγνατίας Οδού, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης,

παρακαλούμε να μας δεχθείτε σε μια συνάντηση, το συντομότερο δυνατό (σε χρόνο που θα καθορίσετε σύμφωνα με το πρόγραμμα των υποχρεώσεών σας), ώστε από κοινού οι Πρόεδροι των 4 ΠΕΔ να σας παρουσιάσουμε και δια ζώσης τις θέσεις και τα επιχειρήματα των Δήμων της Βόρειας Ελλάδας για την αποτροπή της κατασκευής των 30 νέων σταθμών διοδίων.-

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Ηπείρου

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Δυτικής Μακεδονίας

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας