ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση 16838/10.03.2020 ΦΕΚ 783/Β΄/ 10.03.2020  «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,  φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως 24.3.2020», η οποία συντάχθηκε μετά την από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι  του κορωνοϊού  COVID-19 αποφάσισε:

  1. Την αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων παιδιών και ενηλίκων έως και 24 Μαρτίου 2020.
  2. Την παράταση της αναστολής λειτουργίας όλων των δημοτικών θεάτρων, κινηματογράφων καθώς και όλων των διοργανώσεων που αυτές φιλοξενούν έως και τις 24 Μαρτίου 2020.
  3. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), που αφορά ειδικά τους χώρους συνεύρεσης  των ηλικιωμένων από τις 9 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου 2020.   
  4. Την αναστολή της λειτουργίας όλων των Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), του Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης Αμεα (ΚΔΑΠ Αμεα), του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των πάσης φύσεως βρεφικών και  παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί  και ΚΑΠΗ»  και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ)» από 11 Μαρτίου έως και τις 24 Μαρτίου 2020.  
  5. Την αναστολή της λειτουργίας των προγραμμάτων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που διεξάγονταν στο 3Ο Γυμνάσιο – Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων από τις 11 Μαρτίου έως και τις 24 Μαρτίου 2020.  
  6. Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Ωδείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ)» από τις 11 Μαρτίου έως και τις 24 Μαρτίου 2020.

Ήδη ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί και οι απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα κλειστά γυμναστήρια αυτών και σε όλους τους υπόλοιπους δημοτικούς αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους. Στο διάστημα διακοπής της λειτουργίας όλων των ανωτέρων χώρων και κτιρίων θα συνεχιστεί η εφαρμογή των μέτρων καθαριότητας.

Όλα τα έκτακτα μέτρα αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της προστασίας δημόσιας υγείας.  Μέχρι στιγμής κανείς κάτοικος του Δήμου μας δεν νόσησε από τον κορωνοϊό.