ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στις εργασίες της Ημερίδας με θέμα «Περιοχή χωρίς πλαστικό» («No Plastic Area») που πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 15/11/19 από τον Όμιλο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης με στόχο την μείωση των πλαστικών για τη προστασία του περιβάλλοντος, παρέστη ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο Όμιλος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής μας, ίδρυσε, πριν από λίγο καιρό, την 1η Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αστυνομικών στη χώρα ελπίζοντας, με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει και την αστυνομική κοινότητα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την ημερίδα αυτή οι αστυνομικοί επιδιώκουν την προώθηση της πρότασής τους για την απαγόρευση διάθεσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και της αντικατάστασής τους με κατάλληλα βιοδιασπώμενα πλαστικά, ως άλλωστε επιβάλλει και η Οδηγία 2019/904 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο έως την 3η Ιουλίου 2021.

Την πρωτοβουλία αυτή, να είναι το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το δεύτερο (μετά το κτήριο της Βουλής) δημόσιο κτήριο στο οποίο θα απαγορευτεί η χρήση πλαστικού, δηλαδή, χαιρέτισε και ο κ. Κυρίζογλου στη σύντομη ομιλία του συγχαίροντας τους αστυνομικούς και τονίζοντας ταυτόχρονα τη σοβαρότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος.