Επιστολή του Δημαρχου προς τον Διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Επιστολή στον κ. Γιώργο Αγγελόπουλο απέστειλε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σχετικά με το ζήτημα του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων-Μενεμένης.Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

 

                                                           Προς: κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο Προϊστάμενο

Γραφείο  Πρωθυπουργού,             

Διοικητήριο, Τ.Κ. 54123, Θεσσαλονίκη    

 

 

Τον Ιούνιο του 2018 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία σας, ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τότε, σύσκεψη στη Μενεμένη στο διδακτήριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Δημήτρης Χόρν», παρουσία εμού, αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Διευθυντή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Διευθύντριας και Εκπαιδευτικών του Σχολείου. Στην σύσκεψη αυτή μας ανακοινώσατε την απόφασή σας να χρηματοδοτηθεί ο δήμος μας, μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών τεχνικών παρεμβάσεων προς αναβάθμιση του κτιρίου και την προμήθεια εξοπλισμού του συγκεκριμένου Σχολείου. Τότε προϊσταμένη του γραφείου Πρωθυπουργού ήταν η κα Κ. Νοτοπούλου, μετέπειτα Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, την οποία εσείς αντικαταστήσατε.

            Έκτοτε (Ιούνιος 2018) παρήλθε χρονικό διάστημα δέκα τριών (13) μηνών και η συγκεκριμένη υπόσχεσή σας δεν υλοποιήθηκε. Πρόσφατα μάλιστα, σε συνάντηση μας στο γραφείο σας, μας διαβεβαιώσατε, ότι πριν τις εκλογές της 7.7.19, θα εκδίδονταν η σχετική απόφαση χρηματοδότησης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι αποστείλαμε κάθε έγγραφο που μας ζητήθηκε, δεν λάβαμε καμμία απόφαση χρηματοδότησης…

            Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και επιτρέψτε μας να σας «συγχαρούμε θερμά» για την «συνέπεια» και την «ταχύτητά σας». Ταυτόχρονα σας «ευχαριστούμε» για την δική σας πολεμική αλλά και την πολεμική της κας Κ. Νοτοπούλου κατά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κατά του δήμου, κατά του Δημάρχου και κατά του Σχολείου. Διακόψατε τις ολοκληρωμένες (Οκτώβριος 2015) διαδικασίες κατασκευής του νέου διδακτηρίου στο οικόπεδο που ετοίμασε πολεοδομικά και υπέδειξε ο δήμος, για να έλθετε τώρα, μετά πάροδο 4 ετών απραξίας, να αποδεχτείτε την πρόταση του δήμου. Η παρούσα αποστέλλεται διότι δεν αποδεχόμαστε να είμαστε θύματα εμπαιγμού αλλά και προς ενημέρωση των πολιτών, των γονέων, των μαθητών και των διδασκόντων.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Λάζαρος Κυρίζογλου

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Αρχείο PDF

12819-2019.pdf