ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ Δημοτικών Συμβούλων σε ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ και ΜΕΝΕΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ Κοινοτικών Συμβούλων σε ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ Κοινοτικών Συμβούλων σε ΜΕΝΕΜΕΝΗ