ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ SINGULAR LOGIC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ SINGULAR LOGIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΡΙΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ