ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Γεννήθηκε το 1997 στους Αμπελόκηπους. Είναι τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλούσια δράση στον εθελοντισμό τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου.